Aktuálne informácie o koronavíruse (COVID-19) ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ

+36 70 / 797 – 0275 medzi 06:00 – 14:00.

Pravidlá vrátenia

Právo na zrušenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Náklady na vrátenie musíte znášať sami.

Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nám poslať (iCreate Kft., Vasút u. 29, 8460 Devecser/Maďarsko, info@gartenmobel-auflagen.de, telefón: +36 70 / 797 - 0275) jasné vyhlásenie ( list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Aby ste dodržali lehotu na zrušenie, stačí, aby ste oznámenie o uplatnení práva na zrušenie odoslali pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; za žiadnych okolností vám za túto splátku nebudú účtované poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme vrátený tovar alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Bez ohľadu na množstvo alebo hodnotu nákupu znášate priame náklady na vrátenie tovaru.

  • Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:
  • Zmluvy o dodávke tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri výrobe ktorého je rozhodujúca individuálna voľba alebo určenie spotrebiteľa alebo ktoré sú jednoznačne prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľa.
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

– To iCreate Kft., Vašut u. 29, 8460 Devecser/Maďarsko, info@gartenmobel-auflagen.de

– Odvolávam/my (*) týmto ruším mnou/nami uzatvorenú zmluvu (*) na nákup nasledovného tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

– Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je oznámenie vyhotovené v papierovej forme)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Vylúčenie odvolania

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:
Zmluvy na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa,
Zmluvy na dodávku tovaru, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by bol čoskoro prekročený,
Zmluvy o dodaní zapečateného tovaru, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny nie je vhodné vrátiť, ak bola po dodaní odstránená pečať,
Zmluvy o dodávke tovaru, ak bol tento po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
Zmluvy o dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy, ale ktoré možno dodať najskôr po 30 dňoch od uzavretia zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu na ktoré podnikateľ nemá vplyv,
Zmluvy o dodávke zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak sú po dodaní rozpečatené, Zmluvy o dodávke novín, periodík alebo časopisov iné ako zmluvy o predplatnom.

Všimnite si tiež naše všeobecné obchodné podmienky: Podmienky.


Právo na odstúpenie od zmluvy vytvorené s Trusted Shops Právny textár v spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Dobrá kvalita produktu

Platba kreditnou kartou

Vyrobené v EÚ

Newsletter

Informácie o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi, nájdete v našom Zásady ochrany osobných údajov.

    PayPal  

© gartenmobel-auflagen.de
design & cms by webmark solutions

Chcete zľavu €10?

Prihláste sa na odber bulletinu a buïte prvý, kto sa dozvie o nových dizajnoch a exkluzívnych akciách.

Pošleme vám 10 € Poukaz na vašu prvú objednávku nad 50 € do. Registráciou vyjadrujete súhlas s našimi Zmluvnými podmienkami a Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.